Wat is COPD?

COPD is een chronische longaandoening. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Als u COPD heeft, ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden.
Uw longen kunnen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. Vergelijk het met een tankwagen waar zo’n tienduizend liter zuurstof in kan. Een gezonde volwassene heeft ongeveer die hoeveelheid zuurstof per dag nodig. Bij COPD lukt het soms maar om een halve tankwagen per dag in- en uit te ademen. COPD is helaas niet te genezen.

Lees meer

COPD is een verzamelnaam voor:

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.

Longemfyseem

Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

De indeling GOLD staat voor de ernst van de aandoening. Vanaf GOLD I is het mogelijk om onder begeleiding van een fysiotherapeut uw conditie op peil te houden of te verbeteren.

GOLD I – licht COPD
Er is sprake van licht beperking in de luchtstroom.

GOLD II – matig ernstig COPD
In dit stadium hoesten, slijm opgeven en kortademigheid bij inspanning.

GOLD III – ernstig COPD
Toename benauwdheid, vermoeidheid, beperking in dagelijkse activiteiten en herhaalde verergeringen die weerslag hebben op kwaliteit van leven.

GOLD IV – zeer ernstig COPD
Ernstige vermindering van de luchtstroom waardoor ook hart en vaten extra belast worden. Soms is toedienen van extra zuurstof noodzakelijk.

Aandachtspunten voor mensen met COPD indien van toepassing:

  • stoppen met roken
  • gezonde voeding en letten op gewicht
  • consequent met medicatie
  • een zo actief mogelijke leefstijl met goed getimede rustmomenten.

Actieve leefstijl

Voor begeleiding door de fysiotherapeut moet de diagnose COPD door een longarts zijn gesteld en is een verwijzing nodig van longarts of huisarts.

Maak een afspraak voor COPD

Menu