De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of van de daaropvolgende medische behandeling. Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden heeft de oncologiefysiotherapeut kennis van de ziekte, de medische behandeling en de gevolgen daarvan. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de patiënt.

Lees meer

Voorbeelden van problemen die zich kunnen voordoen zijn;

  • Pijn
  • Spanningsklachten
  • Stug littekenweefsel
  • Huidveranderingen
  • Stijfheid van gewrichten en spieren
  • Lymfoedeem (vochtophoping)
  • Spierzwakte
  • Conditieverlies
  • Vermoeidheid

De oncologiefysiotherapeut kan in alle fasen van de kanker worden ingezet, tijdens en na de medische behandeling.

De oncologiefysiotherapeut kan in de curatieve fase bijvoorbeeld helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies.

In de herstelfase kan de fysiotherapeut helpen bij het verbeteren van de conditie en adviseren bij het hervatten van werk en sport. Goede nazorg is belangrijk, iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie.

In de palliatieve fase staat kwaliteit van leven en de wens van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase staat het comfort van de patiënt centraal. Denk bijvoorbeeld aan de meest comfortabele houding, verminderen van pijn.

Maak een afspraak voor oncologiefysiotherapie

Menu