Tarieven

Heading #3
Zitting Fysiotherapie
€ 41, –
Zitting Manuele Therapie
€ 52,-
Zitting Oedeemfysiotherapie
€ 51,-
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie
€ 55,-
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 53,-
Toeslag voor behandeling aan huis
€ 15,-
Inrichtingentoeslag
€ 12,-
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek
€ 65,-
Niet nagekomen afspraak
€ 35,-
Verslaglegging Fysiotherapie aan derden of gecompliceerde tijdrovende rapportage
€ 75,-
Groepstarief per persoon per uur bij twee personen
€ 40,-
Groepstarief per persoon per uur bij drie personen
€ 30,-
Groepstarief per persoon per uur bij vier personen
€ 25,-
Groepstarief per persoon per uur bij vijf tot tien personen
€ 19,-

Benieuwd welke behandeling werkt voor uw klacht?

Vergoedingen

Verzekeringen

In 2024 hebben we een contract met alle zorgverzekeraars, behalve de specialistische verzekering SZVK.

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Infomedics te regelen.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen.

Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst bij de Veelgestelde vragen op de website van Infomedics.

Telefoonnummer: 036 – 20 31 900
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Eigen Risico

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico.

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro in het jaar 2022. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.