Praktijk Molenhoek is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Dit houdt in, dat de kwaliteit is geborgd, alles op papier is vastgelegd en dat er een consequent beleid is.

Ook doen wij mee met een patiënttevredenheidsonderzoek. Dit betekent dat onze patiënten aan het einde van hun behandeling gevraagd wordt om een tevredenheidsenquête in te vullen. De gegevens worden verwerkt door Qualiview en de praktijk krijgt hier feedback op. In 2020 scoorde de praktijk opnieuw een 9,3 gemiddeld en daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Alle fysiotherapeuten in onze praktijk zijn KRF geregistreerd. Dit houdt in dat zij voldoen aan de eisen van de beroepsgroep en voldoende bij- en nascholing hebben gedaan. Zie voor meer informatie op www.defysiotherapeut.com , onder het kopje Fysiotherapeut.

Op de registratie van uw medische en administratieve gegevens is de Wet op de Privacy van toepassing. Tevens werken wij volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst en de WKKGZ.

De praktijk heeft de beschikking over 4 BHV-ers. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in een aantal specifieke aandachtsgebieden, zoals:

  • Oncologie
  • Oedeem
  • Claudicatio Intermittens
  • Chronisch Pijnsyndroom
  • Manuele Therapie
  • Handtherapie
Menu