Claudicatio Intermittens

ClaudicatioNetLogo - Klein

Binnen de praktijk MOLENHOEK nu ook de mogelijkheid om mensen met “etalagebenen” gesuperviseerde looptraining aan te bieden. Mia Snellenberg heeft hiervoor een cursus gevolgd bij ClaudicatioNet Nederland.

Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand gemiddeld genomen minstens verdubbeld, maar vaak verdrie- of viervoudigd kan worden.
Looptraining leidt tot toename van de loopafstand, betere bloeddoorstroming door de geleverde inspanning, betere stofwisseling in de spieren, efficiënter gebruik van zuurstof, verbeterd looppatroon, positief effect op de risicofactoren van de atherosclerose.

Verbeterde vergoeding fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens klachten

Er worden momenteel 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist! Dit wil zeggen dat patiënten geen aanvullende verzekering nodig hebben om een traject GLT met daarin 37 behandelingen vergoed te krijgen. Een enorme barrière voor het starten van een traject GLT is hiermee overwonnen!
Onze praktijk is aangesloten bij het Claudicationet, een van de voorwaarden die diverse zorgverzekeringen stellen met betrekking tot vergoeding vanuit de basisverzekering.
Voor informatie: www.claudicationet.nl

Menu